Chat with us, powered by LiveChat
Professional Scientific Blog-Political Activity Blog

ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΤΟΥ ΝΟΜΟΥ

 

Κλείστε τα μάτια και φανταστείτε τo περιβάλον μας  20 χρόνια μετά !!!

 

Πίσω από τον θεαματικό και επικοινωνιακά ελκυστικό τίτλο αυτού του άρθρου  κρύβεται η αναγκαιότητα εκπόνησης  μακροπρόθεσμου σχεδίου ανάπτυξης της πόλης της Λάρισας, των άλλων μικρών αστικών κέντρων και του περιβάλοντος αγροτικού χώρου  με βασικούς άξονες την οικιστική ανάπτυξη, τον περιβαλλοντικό σχεδιασμό, την βιώσιμη κινητικότητα και προσβασιμότητα στην πόλη, την πρωτογενή παραγωγή και διακίνηση προιόντων, την σύγχρονη διαχείριση προβλημάτων ενέργειας, την εικαστική και αθλητική δραστηριότητα και γενικά την ποιότητα ζωής των κατοίκων της.

Στην Ευρώπη σήμερα το 80% των πολιτών ζουν σε πόλεις. Εκτός από ορισμένες μεγάλες αστικές περιοχές, η ευρωπαϊκή επικράτεια αποτελεί ένα πυκνότατο δίκτυο μικρών και μεσαίων πόλεων. Υπολογίζεται ότι το  20% των πολιτών ζει σε πόλεις μεσαίου μεγέθους με 50.000 έως 250.000 κατοίκους και το 40% του πληθυσμού ζει σε μικρότερα αστικά κέντρα με 10.000 έως 50.000 κατοίκους. Οι μεσαίες πόλεις είναι, λόγω κλίμακας, ο καταλληλότερος χώρος για την εφαρμογή ολοκληρωμένου αναπτυξιακού σχεδιασμού, με καινοτόμες λύσεις και προηγμένες περιβαλλοντικές τεχνολογίες. Η Ευρωπαϊκή Ένωση σήμερα θεωρεί ότι τα μεγάλα αστικά κέντρα παρουσιάζουν εγγενή- δυσεπίλυτα προβλήματα, ενώ οι μεσαίου μεγέθους πόλεις είναι το καλύτερο μοντέλο για μικρής και μεγάλης κλίμακας παρεμβάσεις, όπου η αναπτυξιακή  οικονομική επένδυση έχει σχεδόν βέβαιο αποτέλεσμα.

Η γενικότερη Ευρωπαϊκή και Εθνική πολιτική είναι αποκεντρωτική. Επιπλέον ο νέος γεωγραφικός χάρτης της χώρας με τους νέους οδικούς άξονες που δημιουργούνται, αναμένεται ότι θα έχει ως αποτέλεσμα οι κοινωνικές, εκπαιδευτικές και επιχειρηματικές δραστηριότητες να μετατοπίζονται από τα συνήθη αστικά κέντρα προς τις περιοχές στις οποίες εκτίνονται αυτοί οι οδικοί άξονες.  Παράλληλα με τη μετατόπιση αυτή αναμένεται να πραγματοποιηθεί και μετατόπιση του πληθυσμού στην περιφέρεια των σημερινών αστικών κέντρων.  Η πόλης της Λάρισας πρέπει να αναμένει ένα πιθανό ενδεχόμενο σαν αυτό και να προετοιμαστεί ανάλογα.

Η οικονομία των αστικών και μικροαστικών κέντρων είναι άμεσα συνδεδεμένη με την πρωτογενή παραγωγή και την αγροτική οικονομία. Η κλιματική αλλαγή, άσχετα από τις πιθανές αιτίες, και ακραία καταστροφικά καιρικά φαινόμενα έχουν, τα τελευταία χρόνια αλλάξει τις ισορροπίες των τοπίκων αγροτικών οικονομιών. Η απειλή μελοντικής έλλειψης βασικων πρώτων υλών, όπως το νερό, δεν αντιμετωπιζεται με το αναγκαίο μακροχρόνιο σχεδιασμό.

Είναι γεγονός ότι οι προηγούμενες αυτοδιοικητικές αρχές  έχουν  αντιμετωπίσει επιτυχώς επί μέρους θέματα που αφορούν την ανάπτυξη της νομού. Πολύ συχνά, επιπλέον, ερχόμαστε σε επαφή με δημόσιες τοποθετήσεις που αφορούν μεμονωμένα το πράσινο, τα συγκοινωνιακά προβλήματα, την ρύπανση της ατμόσφαιρας, την διαχείριση υδάτινων πόρων, την διαχείριση απορριμμάτων, αποβλήτων κλπ. Η αναγκαιότητα όμως εκπόνησης ενός συνολικού μακροχρόνιου σχεδίου ανάπτυξης σπάνια αναδεικνύεται και συζητείται. Σε αντίθεση η Ευρωπαϊκή Ένωση έχει την  έννοια της μακροχρόνιας ισόρροπης ανάπτυξης του αστικού και αγροτικού περιβάλλοντος στα θέματα υψηλής προτεραιότητας, έχει ενεργοποιήσει προγράμματα οικονομικής ενίσχυσης και πόλεις όπως η Βαρκελώνη και η Λέριδα στην Ισπανία και η Ωξέρ και η Ναρμπόν στη Γαλλία, όπου έγιναν ολοκληρωμένες πολεοδομικές παρεμβάσεις με περιβαλλοντικές προδιαγραφές, αποτελούν  παραδείγματα  εφαρμογής αυτής της σύγχρονης στρατηγικής.

Σαν ένα πρώτο βήμα προσέγγισης του θέματος αυτού, προτείνω την καταγραφή του τι θεωρούν οι πολίτες του νομού  αστική η αγροτική ποιότητα ζωής και την ανάδειξη των ελλείψεων που υπάρχουν αυτή την στιγμή στο περιβάλον μας. Υπάρχουν ανάλογα ερωτηματολόγια, που με ευχέρεια μπορούν να προσαρμοστούν στις τοπικές ιδιαιτερότητες. Η ευρεία διανομή τους και η ανάλογη ανταπόκριση εκ μέρους των πολιτών θα αναδείξουν ελλείψεις και προτεραιότητες. Σε ένα δεύτερο στάδιο, ομάδα εργασίας θα παρακολουθήσει τα συνέδρια, δραστηριότητες και προγράμματα χρηματοδότησης αστικής ανάπτυξης σε επίπεδο Ευρωπαϊκής Ένωσης.  Τελικά σε συνεργασία με ειδικούς του Πανεπιστήμιου Θεσσαλίας, σε μια περίοδο 2 ετών, θεωρείται   εφικτή η εκπόνηση ενός τεχνοκρατικού αναπτυξιακού σχεδίου που θα δοθεί στους πολίτες και φορείς του νομού  για διαβούλευση και εφαρμογή.

 

 

 

 

ΚΑΡΑΧΑΛΙΟΣ ΘΕΟΦΙΛΟΣ-ΥΠΟΨΗΦΙΟΣ ΒΟΥΛΕΥΤΗΣ ΛΑΡΙΣΑΣ-ΝΕΑ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
Play Video

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *